Ranking organizacji pożytku publicznego

Poniższa tabela zawiera ranking tych organizacji pożytku publicznego, które w roku 2024 uprawnione są do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych i których sprawozdanie za dany rok jest dostępne. Dane pozyskane zostały ze sprawozdań merytorycznych organizacji, które dostępne są na stronach internetowych poszczególnych fundacji, a także na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Sprawozdania merytoryczne składane są po zakończeniu roku, dlatego tabelka zawiera dane z roku 2022, 2021, 2020 i 2019. Informacje za rok 2023, gdy tylko staną się dostępne, zostaną dołączone do zestawienia.

Być może najciekawszym elementem porównania jest kolumna “Koszty PP (% przychodów)”, która, w uproszczeniu, informuje o tym ile groszy z każdej zarobionej złotówki organizacja przeznaczyła na działalność pożytku publicznego. Można dzięki temu oszacować jak efektywnie wykorzystana zostanie ewentualna darowizna. Nie należy jednak tego wskaźnika używać jako absolutnego miernika efektywności organizacji. Z różnych powodów wskaźnik może być zaniżony albo zawyżony lub charakter działalności organizacji nie pozwala na utrzymywanie go na wysokim poziomie. Dlatego przed podjęciem decyzji o ofiarowaniu środków, zachęcamy do bliższego zapoznania się z wybraną organizacją i indywidualnego przeanalizowania czy darowizna zostanie wykorzystana w najlepszy możliwy sposób.

KRS Data Nazwa Przychody Przychody z 1,5% Koszty Koszty NPP Koszty OPP Koszty PP Koszty PP (% przychodów) Wynagrodzenia Najwyższe wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie Wesprzyj